400 TL ve üzeri alışverişe ücretsiz kargo
Hesabım
Sepetim

İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu

 İLGİLİ KİŞİLER İÇİN BAŞVURU FORMU (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)
 
 1. Genel Açıklamalar
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
 
 
Acar Züccaciye Dış Ticaret Limited Şirketi (“Acar Züccaciye Dış Ticaret” veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu prosedür ve  Başvuru Formu’nu hazırlamıştır.
 
 
İşbu Prosedür ve Başvuru Formu ile, Şirketimiz tarafından işlenen Kişisel Verileriniz hakkında bilgi alabilmek amacıyla, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5(2) kapsamında başvuru formunda belirtmek zorunda olduğunuz aşağıda yer alan verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Acar Züccaciye Dış Ticarettarafından, ilgili kişi başvuru formunun elektronik yada fiziki ortamda bizzat kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından iletilmesi suretiyle, ilgili kişilerin KVK Kanunu md 11’de yer alan haklarından faydalandırılmaları amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte olup, ilgili kişilerin KVK Kanunu md 11’de yer alan haklarından faydalandırılmaları amacıyla gereken durumlarda, İş/Çözüm ortakları, Grup Şirketleri, Şirket Yetkilileri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları, özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
 
 1. İlgili Kişinin Hakları
 
İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız konusunda bilgi sahibi olmanız mevzuat uyarınca tavsiye edilir.
 
 1. Başvuru Yöntemi
 
Kanunun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
 
KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurmalı ve aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile başvurunuzu Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
 
 
 
1
 

 

 

 

BAŞVURU

 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA

YER

 

 

 

YÖNTEMİ

 

 

 

ALACAK BİLGİ

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı

Başvuru

Islak imzalı şahsen

İstoç Ticaret Merkezi Öksüzoğluplazaları E1 Blok No:5 Kat: 1-4 Mahmutbey/Bağcılar İstanbul

 

Tebligatın

üzerine

Yoluyla

 

başvuru veya

 

 

 

“Kişisel

Verilerin

 

 

 

Noter vasıtasıyla

 

Korunması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanunu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsamında

Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

Talebi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket

 

Şirketimizin

 

iletisim@acarhome.com

e-posta’nın

konu

sisteminde

yer

sistemine

daha

 

 

kısmına

“Kişisel

alan

Elektronik

önce

kaydetmiş

 

 

Verilerin

 

 

Posta

Adresi

olduğunuz

 

 

 

Korunması

 

Yoluyla

 

elektronik

posta

 

 

Kanunu

 

Bilgi

 

 

 

adresinizi

 

 

 

Talebi”

 

 

 

 

 

kullanılmak

 

 

 

yazılmalıdır

 

 

 

 

suretiyle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket

 

Mobil imza/e-imza

iletisim@acarhome.com

e-posta’nın

konu

sisteminde

yer

içerecek

biçimde

 

 

kısmına

“Kişisel

almayan

 

Şirketimizin

 

 

 

Verilerin

 

 

Elektronik

 

sistemine

daha

 

 

Korunması

 

Posta

Adresi

önce

 

 

 

 

Kanunu

 

Bilgi

Yoluyla

 

kaydetmediğiniz

 

 

Talebi”

 

 

 

 

 

elektronik

posta

 

 

yazılmalıdır

 

 

 

 

adresinizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kullanmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suretiyle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, ilgili Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi
 
Acar Züccaciye Dış Ticaret talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar,
 
 
2
 
tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir
 
Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Acar Züccaciye Dış Ticaret’nin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun ilgili kişi tarafından yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Acar Züccaciye Dış Ticaret nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.
 
 
 
 1. Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
 
 1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
 
 
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “İlgili Kişi’ yi tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine
 
göre  Şirketimiz  içerisinde  gerekli  araştırmaları  yapabilmemiz  için  aşağıdaki  bilgilerin
 
sağlanması gerekmektedir.
 
 
Ad ve Soyadı*
 
 1. Kimlik No/ Diğer Ülke Vatandaşları için
 
Pasaport No*
 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri
 
Adresi*
 
Telefon Numarası/Fax Numarası*
 
Elektronik Posta Adresi*
 
Şirket ile olan ilişkiniz sona erdi mi?
 
 
 • işaretli alanlar, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca doldurulması zorunludur. Diğer alanlar ise, işleminizin daha kolay sağlanması adına sizden talep edilmektedir.
 
 
Lütfen Acar Züccaciye Dış Ticaret LTD. ŞTİ ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Acar Züccaciye Dış Ticaret LTD. ŞTİ ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.
 
 
3
 

Müşteri

İş Ortağı

 

 

 

 

Çalışan

Ziyaretçi

 

 

 

 

Eski Çalışan

İş Ortağı Çalışanı

 

 

 

 

İş Başvurusunda Bulunan

Diğer

 

 

 

 

 
Açıklama:
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İlgili Kişinin Talepleri ve Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Bilgi ve Belgeler (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))
 
Bu başvuru formu ile kendiniz ile ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 

Talep

Talep Konusu

Kanuni

Talep

Başvuru

Seçiminiz

No

 

Sebebi

Hakkında

Formuna

 

 

 

 

Detaylı Bilgi

Eklenmesi

(İlgili

 

 

 

Gereken

bölümü X

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgeler

işareti ile

 

 

 

 

 

işaretleyiniz)

1

Acar Züccaciye Dış Ticaret’in

KVK

Yok

Yok

 

 

 hakkımda kişisel

Kanunu

 

 

 

veri işleyip işlemediğini

Mad

 

 

 

öğrenmek istiyorum

11/1 (a)

 

 

 

2

Eğer Acar Züccaciye Dış Ticaret,

KVK

Yok

Yok

 

 

 hakkımda kişisel

Kanunu

 

 

 

Mad

 

 

 

veri işliyorsa bu veri işleme

 

 

 

11/1 (b)

 

 

 

 

faaliyetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hakkında bilgi talep ediyorum

 

 

 

 

3

Eğer Acar Züccaciye Dış Ticaret,

KVK

Yok

Yok

 

 

 hakkımda kişisel

Kanunu

 

 

 

 

Mad

 

 

 

 

veri işliyorsa bunların işlenme

 

 

 

 

11/1 (c)

 

 

 

amacını ve işlenme amacına

 

 

 

 

 

 

 

 

uygun kullanılıp

 

 

 

 

 

kullanılmadığını öğrenmek

 

 

 

 

 

istiyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kişisel Verilerimin yurtiçinde

KVK

Yok

Yok

 

veya yurt dışında aktarıldığı

Kanunu

 

 

 

Üçüncü Kişileri öğrenmek

Mad

 

 

 

 

istiyorum.

11/1 (ç)

 

 

 

5

Kişisel Verilerin eksik veya

KVK

Eksik veya

Eksik ve yanlış

 

yanlış işlendiğini

Kanunu

yanlış

işlendiğini

 

 

 

 

 

 

 

 
4

 

düşünüyorum ve böyle bir

Mad

olduğunu

düşündüğünü

 

 

durum varsa düzeltilmesini

11/1 (d)

düşündüğünüz,

z

kişisel

 

 

istiyorum

 

düzeltilmesini

verinizin

 

 

 

 

istediğiniz

doğru

ve

 

 

 

 

kişisel veriniz:

tamamlayıcı

 

 

 

 

 

bilgilerini

 

 

 

 

 

gösteren

 

 

 

 

 

belgeler

 

 

 

 

 

(Nüfus

 

 

 

 

 

 

cüzdanı

 

 

 

 

 

fotokopisi,

 

 

 

 

 

ikametgah vs.)

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve

KVK

İlgili sebebi ve

Seçim

 

 

 

ilgili diğer kanun hükümlerine

Kanunu

neden ortadan

yaptığınız ilgili

 

 

uygun olarak işlenmiş

Mad

kalktığını

hususu ortaya

 

 

olmasına rağmen, işlenmesini

11/1 (e)

düşündüğünüz

koyan

 

 

 

gerektiren sebeplerin ortadan

 

ü belirtiniz:

belgeler.

 

 

kalktığını düşünüyorum ve bu

 

 

 

 

 

çerçevede kişisel verilerimin;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerimin silinmesini

 

 

 

 

 

 

talep ediyorum ☐

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerimin yok

 

 

 

 

 

 

edilmesini talep ediyorum ☐

 

 

 

 

 

7

Talep  No 5 ve Talep No 6

KVK

Eksik veya

Eksik

veya

 

 

uyarınca yapılan işlemlerin

Kanunu

yanlış

yanlış

 

 

 

kişisel verilerimin aktarıldığı

Mad

işlendiğini

işlendiğini

 

 

üçüncü kişilere bildirilip

11/1 (f)

düşündüğünüz

düşündüğünü

 

 

bildirilmediğini,

 

kişisel veriniz

z

kişisel

 

 

bildirilmediyse üçüncü kişilere

 

 

verinizin

 

 

de bildirilmesini istiyorum.

 

 

doğru

ve

 

 

 

 

tamamlayıcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilgilerini

 

 

 

 

 

gösteren

 

 

 

 

 

belgeler

 

 

 

 

 

(Nüfus

 

 

 

 

 

 

cüzdanı

 

 

 

 

 

fotokopisi,

 

 

 

 

 

ikametgah vs.)

 

8

Şirketiniz tarafından işlenen

KVK

Hangi talebiniz

Yandaki

 

 

kişisel verilerimin münhasıran

Kanunu

veya işlemle

kolonda

 

 

otomatik sistemler vasıtasıyla

Mad

ilgili böyle bir

işaretlediğiniz

 

 

analiz edildiğini ve bu analiz

11/1 (g)

husus

münhasır

 

 

neticesinde şahsım aleyhine

 

olduğunu

otomatik

 

bir sonuç doğduğunu

 

düşündüğünüz

sistemler

 

düşünüyorum.

 

ü belirtin.

vasıtasıyla

 

 

Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

işlemeye konu

 

 

 

 

 

olan

hususla

 

 

 

 

 

ilgili

yapmış

 

 

 

 

 

olduğunuz

 

 

 

 

 

talepleri

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

gösteren

 

 

 

 

 

belgeler.

 

9

Kişisel verilerimin kanuna

KVK

Kanuna

Zararın

 

 

aykırı işlenmesi nedeniyle

Kanunu

aykırılığa konu

doğduğuna ve

 

 

zarara uğradım. Bu zararın

Mad

olan hususu

tazmin

 

 

tazmini talep ediyorum.

11/1 (h)

belirtiniz

edilmesi

 

 

 

 

gerektiğine

 

 

 

 

ilişkin

 

 

 

 

 

kesinleşmiş

 

 

 

 

 

mahkeme

 

 

 

 

 

kararının

 

 

 

 

 

onaylı sureti

 

 
 
Haklarınıza ilişkin ayrıntıları acarhome.com adlı internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.
 
Lütfen yukarıda sayılan haklar kapsamında taleplerinize ilişkin varsa detaylı açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.
 
 
Açıklamalar;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Beyan
 
KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.
 
 1. Veri Sahibi
 
İşbu Başvuru Formu ile tarafınıza iletmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
 
Adı Soyadı
 
:
 
 
Başvuru Tarihi
 
:
 
 
İmza
 
:
 
 
6
 
 
 
 
Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.